Περιλήψεις Εργασιών

Ευχαριστούμε την εταιρία gal για την ευγενική υποστήριξη!
    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Η προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων εργασιών έληξε.

    Από 10 έως 14 Φεβρουαρίου 2020 θα ενημερωθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα ποιες εργασίες έγιναν αποδεκτές από την “Επιτροπή βραβείων”
    και με ποιο τρόπο θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.