Θεματικές Ενότητες

Ευχαριστούμε την εταιρία gal για την ευγενική υποστήριξη!

1. Το μεταναστευτικό ζήτημα και οι νέες μορφές αντιμετώπισής του.
2. Οι επιπτώσεις των μαζικών απωλειών σε περίοδο κρίσης.
3. Τρομοκρατικές απειλές στις παρούσες συνθήκες.
4. Δημόσια υγεία  – Διαχείριση απειλών.
5. Συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.
6. Ο ρόλος της φαρμακοβιομηχανίας στην εύρυθμη λειτουργία του Τομέα Υγείας.
7. Χρόνια και Ειδικά νοσήματα – Πρόληψη  και Αντιμετώπιση.