Εγγραφές

Ευχαριστούμε την εταιρία gal για την ευγενική υποστήριξη!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι εγγραφές πλέον γίνονται μόνο επιτόπου στη Γραμματεία του Συνεδρίου.
Η εγγραφή μέσω ηλεκτρονικής υποβολής (on-line registration) έκλεισε.