Τόπος

Ευχαριστούμε την εταιρία gal για την ευγενική υποστήριξη!

Ξενοδοχείο “President”
Λεωφ. Κηφισίας 43. – Αθήνα– Ελλάδα 115 23
Τ: (+30) 210 6989000
web: https://president.gr